INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej informuje, iż od bieżącego roku szkolnego będzie przyznawane stypendium za wyniki w nauce dla najlepszych uczniów.

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce.