Lp.

Imię i nazwisko

Paweł Dobek

Dyrektor Szkoły Podstawowej, wychowanie fizyczne

1

Całuch Dorota

biblioteka, rewalidacja, zajęcia świetlicowe

2

Chmielewska Ewa

wychowawca oddziału pięciolatków         

3

Chabrowska Agnieszka

j.polski, historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. V

4

Ciechańska Renata

matematyka, fizyka, wychowawca kl. IV

5

Cieniuch Małgorzata

matematyka, informatyka, wdż, szachy, wychowawca kl. VII

6

Dobek Agnieszka

j. angielski, wychowawca kl. VI

7

Dobek Sylwia

j. niemiecki

8

Firczuk Magdalena

pedagog szkolny

9

Krakowiak Elżbieta

plastyka

10

Kruczek Agnieszka

muzyka, zajęcia artystyczne, rytmika

11

Kusyk Małgorzata

religia, zajęcia świetlicowe

12

Kwas Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I 

13

Nicpoń Iwona

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II 

14

Pawlas Paweł

wychowanie fizyczne

15

X.Mariusz Czerwiński

religia

16

Sabat Agnieszka

przyroda, geografia, biologia, technika, zajęcia świetlicowe

17

Toboła Elżbieta

wychowawca oddziału sześciolatków           

18

Trochim Beata

chemia

19

Więch Alicja

j.polski, historia, wychowawca kl. VIII