Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji 2024.

W związku z powyższym rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w Woli Skromowskiej w okresie wakacji, proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły ,,Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny" do dnia 20 czerwca 2024 r.


Karta zgłoszenia do pobrania.