^Back To Top

Maria Konopnicka

modUrodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 roku. Po wstąpieniu w związek małżeński w 1862 roku, wraz z mężem – Jarosławem – przeprowadziła się do Bronowa. Zanim, w roku 1870, wydała swój pierwszy wiersz – „W zimowy poranek” – urodziła piątkę dzieci. Dopiero w 1881 roku ukazał się pierwszy zbiór poezji, a dwa lata później – debiut prozatorski: „Wrażenia z podróży.” W tym też czasie została redaktorką „Świtu”; dużo publikuje w prasie, m.in. w: „Bibliotece Warszawskiej”, „Kłosach”, „Bluszczu”. W następnych latach sporo podróżowała: głównie na Wschód (Lwów, Wołyń), do Czech, Włoch, Szwajcarii, lecz przede wszystkim po Polsce – wielokrotnie też zmieniła miejsca zamieszkania. Od roku 1886 oraz „O Janku Wędrowniczku” z 1894) i wierszyki dla dzieci. Od roku 1890, będąc za granicą, współpracowała z prasą polską, zrzeszeniami uchodźców na obczyźnie, „Macierzą Szkolną” oraz komitetami pomocy dla wywłaszczonych ze Śląska i Wielkopolski; zorganizowała także międzynarodowy protest przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni (1901-1902). Powróciła do Warszawy w roku 1905. Wyrazem jej niezgody na politykę germanizacyjną było opublikowanie „Roty” w roku 1908 do muzyki Feliksa Nowowiejskiego; od czasu prawykonania w rocznicę zwycięstwa grunwaldzkiego w 1910 roku, „Rota” stała się pieśnią powszechnie znaną. W 1903 roku Konopnicka otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu. Do tego czasu wydała sześć zbiorów opowiadań, m.in. „Na drodze” i „Ludzie i rzeczy”. Była autorką licznych esejów i dzieł krytycznych. Tłumaczyła z języków: angielskiego, czeskiego, włoskiego, francuskiego i niemieckiego. Zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie, gdzie została pochowana na tamtejszym cmentarzu Łyczakowskim.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

We wtorek 1 września br. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Na szkolnym dziedzińcu zebrali się uczniowie wraz z rodzicami, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście.  Inaugurację poprowadził Dyrektor Szkoły, Pan Paweł Dobek. Mieliśmy również zaszczyt gościć  Dyrektor SZASZ Panią Bogumiłę Bodziacką.
Po kilkumiesięcznej nauce w systemie zdalnym, spowodowanej pandemią koronawirusa, uczniowie wracają  do nauki w systemie stacjonarnym. W związku z zaistniałą sytuacją, placówka wprowadziła  obostrzenia, mające na celu bezpieczeństwo dzieci  i młodzieży.
W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim wychowankom sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy, a nauczycielom satysfakcji płynącej z pracy z dziećmi i młodzieżą.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Woli Skromowskiej  Rights Reserved.