Informacja

Szanowni Państwo z dniem 18.01.2021 roku uczniowie klas I - III oraz oddziały przedszkolne rozpoczynają zajęcia w szkole. Zmiania tygodniowego rozkładu zajęć dotyczy każdego oddziału (proszę sprawdzić na edzienniku).

Praca stacjonarna będzie przebiegała według planu zajęć zamieszczonego poniżej:

plan lekcji 18012021