Lp.

Imię i nazwisko

Paweł Dobek

Dyrektor Szkoły Podstawowej, wychowanie fizyczne

1

Chmielewska Ewa

wychowawca oddziału sześciolatków

2

Siwek Ewa

wychowawca oddziału pięciolatków

3

Chabrowska Agnieszka

j.polski, historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. VI

4

Ciechańska Renata

matematyka, fizyka, wychowawca kl. V

5

Cieniuch Małgorzata

matematyka, informatyka, wdż, szachy, wychowawca kl. VIII

6

Mitura Paweł

j. angielski

7

Dobek Sylwia

j. niemiecki

8

Firczuk Magdalena

pedagog szkolny

9

Krakowiak Elżbieta

plastyka

10

Grymuza Piotr

muzyka, rytmika

11

Kusyk Małgorzata

religia, zajęcia świetlicowe

12

Kwas Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II

13

Nicpoń Iwona

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III 

14

Pawlas Paweł

wychowanie fizyczne

15

X.Mariusz Czerwiński

religia

16

Sabat Agnieszka

przyroda, geografia, biologia, technika, zajęcia świetlicowe, wychowawca kl. VII

17

Toboła Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II          

18

Trochim Beata

chemia

19

Więch Alicja

j.polski, historia, bibioteka