Przetarg nieograniczony nr 543717-N-2018 z dnia 2018-04-12 r. - Zakup wyposażenia pracowni szkolnych do Szkoły Podstawowej w Woli Skromowskiej

posted by: Super User
Odsłon: 1693
DataPobierzDotyczy
 
2018-04-12
pdf iconPobierz
 Ogłoszenie
   
2018-04-12
pdf iconPobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-04-12
pdf iconPobierz
Załącznik Nr 1a –Opis przedmiotu zamówienia - cześć 1
   
2018-04-12
pdf iconPobierz
Załącznik Nr 1b –Opis przedmiotu zamówienia - cześć 2
   
2018-04-12
pdf iconPobierz
Załącznik Nr 1c –Zestawienie cenowe- cześć 1
   
2018-04-12
pdf iconPobierz
Załącznik Nr 1d –Zestawienie cenowe- cześć 2
   
2018-04-12
pdf iconPobierz
Załącznik Nr 1e –Opis równoważności oprogramowania
   
2018-04-12
pdf iconPobierz
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
   
2018-04-12
pdf iconPobierz
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza  Ofertowego
   
2018-04-12
pdf iconPobierz
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wymagane złożenie wraz z ofertą
   
2018-04-12
pdf iconPobierz
Załącznik Nr 5 – Wzór  informacji,  że  wykonawca  nie  należy/należy  do  grupy kapitałowe
   
2018-04-17
pdf iconPobierz
Odpowiedzi na pytania z dnia 17.04.2018 r.
   
2018-04-18
pdf iconPobierz
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ z dnia 18.04.2018 r.
   
2018-04-18
pdf iconPobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia